Vuosi 2017 tuo muutoksia apteekkiasiointiin

Vuosi 2017 tuo muutoksia apteekkiasiointiin

Miksi muutoksia?

 

 • Uudet ja aikaisempaa kalliimmat lääkkeet kasvattavat Kelan lääkekorvausmenoja.
 • Hallitusohjelman mukaan Kelan lääkekorvausmenoja leikataan 150 miljoonalla eurolla (134 milj. eur vuonna 2017).

 

Mikä muuttuu?

.

Paperiresepti historiaan

 • Kaikki lääkemääräykset laaditaan jatkossa sähköisesti.
 • HUOM! Vuonna 2016 määrätyt paperi- ja puhelinlääkemääräykset toimitetaan normaalisti voimassaolon loppuun asti.
 • Apteekin velvollisuus on muuttaa paperireseptit sähköiseksi.

Reseptin voimassaolo pitenee

 • Jatkossa resepti on voimassa kaksi vuotta.
  HUOM! Vuonna 2016 kirjoitetut reseptit ovat voimassa yhden vuoden, ja niillä voi asioida apteekissa normaalisti lääkemääräyksen voimassaolon loppuun asti.
 • Joillain lääkkeillä voimassaolo säilyy vuoden mittaisena, esim.
  • huumausaineiksi luokiteltavat lääkkeet
  • pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat (PKV) lääkkeet (esim. punaisella kolmiolla merkityt lääkkeet)

Toimitusväli seurantaan

 • Korvattavien lääkkeiden toimitusväliä seurataan jatkossa tarkemmin.
 • Peruskorvattavista reseptilääkkeistä voi jatkossa saada Kela-korvauksen vasta, kun edellinen lääke-erä on käytetty lähes kokonaan.
 • Aiemmin sama käytäntö on koskenut erityis- ja lisäkorvattuja lääkkeitä.
 • Tavoitteena on vähentää kotiin kertyvien lääkkeiden määrää ja sitä kautta lääkehävikkiä.

 

Kalliita lääkkeitä rajatummin

 • Kalliita, yli 1 000 euroa pakkaukselta maksavia lääkkeitä, saa jatkossa kerralla korvattuna vain kuukauden tarpeen.
 • Erityisen kalliita lääkkeitä käytetään esimerkiksi syövän, veren hyytymishäiriöiden ja reuman hoidossa.
 • Valtaosa lääkkeiden käyttäjistä voi edelleen hankkia lääkkeensä korvattuina kolmen kuukauden välein.

 

Diabeteslääkkeiden korvauksiin muutoksia

 • Diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirretään alempaan erityiskorvaus-luokkaan (65 %).
 • Korvattavuus on samalla tasolla esimerkiksi sepelvaltimo- ja verenpainetaudin lääkkeiden kanssa.
 • Insuliinihoito säilyy yhä ylemmässä, 100 prosentin erityiskorvausluokassa.

 

Korvaustasot ennallaan

 • Alkuomavastuu 50 euroa
 • Peruskorvaus 40 %
 • Alempi erityiskorvaus 65 %
 • Ylempi erityiskorvaus 100 % ja ostokertakohtainen omavastuu 4,50 euroa per lääke
 • Vuosiomavastuu eli ns. lääkekatto laskee hieman (610,37 eur → 605,13 eur), ostokertakohtainen omavastuu (2,50 eur/lääke) pysyy ennallaan.

 

Työtapaturman lääkekorvauksiin muutos

 

 • Lakimuutoksen vuoksi työtapaturmassa vahingoittunut tai ammattitautiin sairastunut maksaa lääkkeensä jatkossa itse.
 • Korvaus haetaan vuoden kuluessa vakuutusyhtiöltä.
 • Ilman vakuutusyhtiön maksusitoumusta apteekki ei voi enää vuodenvaihteen jälkeen antaa lääkkeitä maksutta.
 • Maksusitoumusta kannattaa tiedustella asiaa hoitavasta vakuutusyhtiöstä hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta.